MANUS

Har du en bokidé?

Har du en bokidé? Du är varmt välkommen att mejla redaktionen.

Frågor? Kontakta vår förläggare Anders Abrahamsson.

Scrolla ner för tips på vad du bör skicka in innan du trycker på sändknappen!

Spira -ett koncept med känsla för både kvalitet, affär och service

Utgivningskonceptet Spira

Det krävs många komponenter för att skapa en välgjord och angelägen bok som dessutom ska få optimalt genomslag och nå så många läsare som det överhuvudtaget är möjligt.

Vårt utgivningskoncept Spira har vuxit fram ur  våra kollektiva erfarenheter av förläggeri, redaktionellt arbete, marknadsföring och försäljning. Det är ett organiskt koncept som utvecklas med tiden och nya insikter.

SPIRA copyright Roos & Tegnér

Spira omfattar allt från brainstorming och skrivprocess till lansering och försäljning. Även om det är samma grundläggande process för hela vår utgivning ser vi varje bok som unik. Därför anpassas ingredienserna i Spira till varje projekts särskilda förutsättningar.

Vill du veta mer om Spira? Kontakta Micke TegnérTelefon: 040-674 75 51

För att få reda på mer om hur en bokutgivning går till hos Roos & Tegnér – anmäl dig till vår utskicksserie.

Ett nytt kapitel

En bok är inte bara en bok. Den öppnar dörrar.

Inte bara i vårt inre utan lika mycket i den yttre världen. Den öppnar upp för nya möjligheter och kan bli startskottet för ett nytt kapitel, i både läsarnas och författarens liv.

Bland våra författare är det många som kan vittna om en mängd fördelar som boken gett dem. Det kan vara att de lättare når ut med sitt budskap eller att de attraherar en större publik som föreläsare och utbildare. Så vare sig du skriver för att skaka om eller roa, för att inspirera eller presentera ny kunskap så ger det ringar på vattnet att ge ut en bok.

Dags att ta steget? Dialogen startar med att du hör av dig och berättar om din bokidé.

När din bokidé rimmar med din affärsidé

Om du skriver för en professionell publik och boken har en nära koppling till de tjänster du erbjuder som konsult eller föreläsare spelar boken en särskild roll.

Då blir den mer än en inspirations- och kunskapskälla. Då blir den även en stark varumärkesbyggare som ger legitimitet och är ett viktigt marknadsföringsverktyg. En välgjord och angelägen bok leder nämligen ofta till ett större intresse för författaren och hens tjänster och produkter.

Detta bekräftas i hög grad av våra författare:

  • 88 % är mycket nöjda eller nöjda med bokens effekt på deras varumärke
  • 91,5 % är mycket nöjda eller nöjda med boken som marknadsföringsverktyg.
  • 63 % är mycket nöjda eller nöjda med bokens påverkan i form av fler uppdrag.

Roos & Tegnér är ett av Sveriges ledande förlag för den här typen av böcker som oftast är affärslitteratur eller handlar om personlig utveckling och syftar till att hjälpa människor att växa i sin professionella roll. Vare sig ditt ämne är exempelvis ledarskap, personalfrågor, ekonomi, kommunikation, marknadsföring eller försäljning så är detta en utgivning som vi har stor erfarenhet av.

Vad vi behöver veta

Du behöver inte ha skrivit ett helt manus innan du kontaktar oss med din bokidé. Det är till och med en fördel eftersom vi gärna vill vara med redan från början i bokprocessen.

Detta skickar du in

Vad vi behöver för att kunna ta ställning till din idé är:

  • en beskrivning av själva idén
  • vem du skriver för
  • vad boken ska ge läsaren
  • en utförlig innehållsförteckning som tydligt beskriver hur du tänker dig bokens innehåll.
  • en kort presentation av dig själv, vad du gör och har gjort tidigare.

Du får också gärna

  • bifoga en provtext eller ett kapitel, så att vi ser hur du skriver och hur du tänker dig bokens stil.

Format

Formatet på texten spelar ingen roll, så länge innehållet är tydligt. Det går alltså lika bra med word- som pdf-filer eller text rakt in i mejlet.

Vi svarar alltid så fort vi bara kan, ofta inom en vecka, men eftersom vi får in många manusidéer kan det ta upp till en månad innan vi hör av oss.

Om vi blir överens om att ge ut din bok formaliseras överenskommelsen i ett förlagsavtal. I samband med detta gör vi en tidplan för det fortsatta arbetet.

Anders Abrahamsson

Förlagschef/Förläggare

Telefon: 040-674 75 52 Mail: