MANUS

Har du en bokidé?

Du är varmt välkommen att mejla redaktionen på manus@roostegner.se
Scrolla ner för tips på vad du bör skicka in innan du trycker på sändknappen!

Vad vi ger ut och inte ger ut

Vi ger ut facklitteratur inom en rad olika genrer.

Vi ger inte ut skönlitteratur, poesi/lyrik eller barn- och ungdomsböcker.

Detta skickar du in

Vad vi behöver för att kunna ta ställning till din idé är:

  • en beskrivning av själva idén
  • vem du skriver för
  • vad boken ska ge läsaren
  • en utförlig innehållsförteckning som tydligt beskriver hur du tänker dig bokens innehåll.
  • en kort presentation av dig själv, vad du gör och har gjort tidigare.

Du får också gärna

  • bifoga en provtext eller ett kapitel, så att vi ser hur du skriver och hur du tänker dig bokens stil.

Format

Formatet på texten spelar ingen roll, så länge innehållet är tydligt. Det går alltså lika bra med word- som pdf-filer eller text rakt in i mejlet.

Vi svarar alltid så fort vi bara kan, ofta inom en vecka, men eftersom vi får in många manusidéer kan det ta upp till en månad innan vi hör av oss.

Om vi blir överens om att ge ut din bok formaliseras överenskommelsen i ett förlagsavtal. I samband med detta gör vi en tidplan för det fortsatta arbetet.

Utgivningskonceptet Spira

Det krävs många komponenter för att skapa en välgjord och angelägen bok som dessutom ska få optimalt genomslag och nå så många läsare som det överhuvudtaget är möjligt.

Vårt utgivningskoncept Spira har vuxit fram ur  våra kollektiva erfarenheter av förläggeri, redaktionellt arbete, marknadsföring och försäljning. Det är ett organiskt koncept som utvecklas med tiden och nya insikter.

SPIRA copyright Roos & Tegnér

Spira omfattar allt från brainstorming och skrivprocess till lansering och försäljning. Även om det är samma grundläggande process för hela vår utgivning ser vi varje bok som unik. Därför anpassas ingredienserna i Spira till varje projekts särskilda förutsättningar.

För att få reda på mer om hur en bokutgivning går till hos Roos & Tegnér – anmäl dig till vår utskicksserie.