/Vårt koncept

SPiRA

Det krävs många olika komponenter för att skapa en välgjord och angelägen bok som dessutom ska få så brett genomslag och nå så många läsare som det överhuvudtaget är möjligt.

Vårt utgivningskoncept SPiRA bottnar i våra kollektiva erfarenheter av förläggeri, redaktionellt arbete, marknadsföring och försäljning. Det är ett organiskt koncept som utvecklas med tiden och nya insikter.

SPiRA omfattar allt från brainstorming och skrivprocess till lansering och försäljning. Även om det är samma grundläggande process för hela vår utgivning så ser vi varje bok som unik. Därför anpassas ingredienserna i SPiRA efter varje projekts särskilda förutsättningar. 

BÖCKER

Här ser du hela vårt sortiment

FÖRFATTARE

Här ser du alla våra författare

BOKEN SOM VARUMÄRKESBYGGARE

Skriver du främst för en professionell publik?

Det där med marknadsföring

Konkurrensen om kunderna är stenhård och det krävs ofta mer än ett bra innehåll för att få genomslag.

Tillsammans med samarbetspartners har vi därför tagit fram en plattform för att effektivt kunna styra bokens livsresa i de digitala kanalerna och fånga kundernas intresse. Vi vågar påstå att denna lösning, som utgör marknadsföringsmotorn i SPiRA, är unik i den svenska förlagsbranschen.

Som författare på Roos & Tegnér har du själv tillgång till detta system. Du kan både bevaka försäljningsutvecklingen i realtid och styra, mäta och följa upp egen digital annonsering och marknadsföring (av boken eller exempelvis föreläsningar, utbildningar och erbjudanden av olika slag).