Mera mod!
Joakim Muschott_Foto Joakim Kroger

Trygghet ger mod – men träning funkar lika bra

Är det modigt att skriva en bok? Nej, är författaren Joakim Muschötts spontana svar.
Men svaret får stå för honom. För ingen kan mäta en annan människas nivå av mod. Däremot går det att träna sig att bli modigare.
Om detta handlar boken ”Mera mod!”

Skrivandet har varit en drivkraft genom Joakim Muschötts liv. Som ung skrev han romaner och fick på slutet av 90-talet ut en novell i tidskriften 90-tal. Under samma period gav han också ut en diktsamling på Valentin förlag. Han inledde en översättarkarriär som kunde försörja honom och som gav utrymme för ett ganska fritt, om än ensamt, liv utan reglerade arbetstider.
Men vid 38 års ålder hände något. Han lade om kursen i livet och började förkovra sig inom mental träning, för han visste inte längre vart han skulle ta vägen med sig själv och sitt liv.

”Allt jag ville genomföra hade jag lyckats med då. Men jag saknade den villkorslösa kärleken från min pappa och kände att jag tappade riktning och livsglädje. Därför släppte jag allt som hade med kultur att göra och började titta inåt.”
Han vill inte kalla det för fyrtioårskris. Han tycker beteckningen är för banal, som att den inte är värd att tas på allvar. För honom var denna livsomvandling i allra högsta grad på riktigt.

Joakim Muschött började arbeta på Mansjouren i Stockholms län och det ensamma översättarlivet byttes mot intensiva möten med människor.
”Jag hjälpte jättemånga män, bara genom att vara ett stöd och lyssna.” Detta ledde honom vidare till att börja jobba som coach och han gick, som han säger ”mängder av utbildningar” och började jobba i Framtidsforum, som drevs av Manpower men ägdes av Ericsson.
Här blev han ett bollplank för människor som behövde hjälp att byta karriär i livet. Och på den vägen fortsatte han, i dag är han ledarskapskonsult och certifierad coach och har i eget bolag hjälpt många företagsledare, entreprenörer och chefer att bli starkare och modigare, såväl privat som i sina arbetsliv.

Även om dessa individuella möten handlar om hur en ledare ska hantera de utmaningar som han eller hon står inför i dag, kan det förflutna komma att beröras.

”Alla har en uppväxt och ibland behöver man prata om den för att förklara de hinder man står inför i nuet. Jag hjälper dem att titta framåt, men om min klient skulle behöva en terapeut kan jag rekommendera någon ur mitt nätverk.”

Att bli modig innebär att lämna komfortzonen, och att agera trots rädsla och risk. Komfortzonen är inget slutet rum, den går att utvidga med hjälp av träning. ”Men den måste hela tiden gymnastiseras, annars blir zonen mindre” säger Joakim Muschött.

Joakim hjälper också grupper att bli modigare. Många gånger kan uppdraget handla om att införa ett värderingstyrt ledarskap. Eftersom värderingar upplevs som flummiga av många, är det viktigt att cheferna går före och visar vad mod innebär i praktiken. Chefernas beteende är helt avgörande för hur gruppen ska fungera och agera. Det är de som sätter agendan för vilka misstag som är okej att göra, och inte. ”Cheferna måste gå före och visa. Du vågar aldrig göra fler misstag än vad din ledare gör.”

Under rätt förutsättningar så är det lättare att vara modig, tror han. ”Om du växer upp i en familj med villkorslös kärlek, så får du så mycket med dig. Du vet då att om du misslyckas så duger du ändå som människa. Och det kan underlätta för dig att utmana din egen komfortzon.”

Barn som får den där villkorslösa kärleken har lättare att utmana och tänja på gränserna tidigt. Men han tror också att motsatsen kan bli en sporre. ”Barn som har det tufft kan sporras utav det, det är så många olika faktorer som spelar in.”

Hans egen uppväxt beskriver han som att ”den präglades av obalans”. ”Relationen till min pappa var inte så bra, medan mamma i stort sett applåderade allt jag gjorde. Det gav mig gott självförtroende men låg självkänsla. I pappas ögon kändes det aldrig som att jag dög.”
Då det var svårt att nå fram till pappan, tog Joakim i stället sin morbror som förebild. Joakims morbror var glad och utåtriktad, genomförde stora projekt, åkte upp ensam till fjällen och fiskade i vildmarken vilket imponerade på Joakim. Han blev någon att se upp till på ett annat sätt än fadern, som var mer tystlåten och tillbakadragen.

Men är inte mod för oss, här i Sverige, egentligen ett lyxproblem?
”Jo, det kan ju vara ett privilegium på många sätt, eftersom mod i vårt trygga land ofta är något självvalt. Ingen tvingar dig att vara modig. Du överlever ändå. Att fly krig och riskera livet i en båt över Medelhavet kräver en helt annan typ av mod, eftersom modet då kommer till följd av tvång. Men om man bor i Sverige och vill utvecklas, kommer mod ändå alltid innebära att
lämna sin komfortzon och leva med rädsla och risk. Även om risken är självvald.”

Det är lätt att tro att andra människor är modiga, när de gör saker som man själv inte skulle våga. Men det beror på att vi har olika komfortzoner. Det som är modigt för en person behöver inte vara det för någon annan. Därför har Joakim intervjuat fyra personer i boken som får ge sina svar på vad mod är och om de anser sig ha agerat modigt hittills i sina liv.
Aud Sjökvist, Mikael Ahlström, Björn Ranelid och Elisabet Widlund.
”De har gjort olika spännande saker som inte alltid behöver ha inneburit mod, även om de har inspirerat mig på olika sätt. Björn Ranelid kände jag inte alls sedan tidigare, men jag frågade om jag fick träffa honom för en intervju och han valde att vara med.”

Är det modigt att skriva en bok?
”Nej, för mig är skrivandet i sig inte modigt, däremot är det modigt att fortsätta skriva då tvivlet kommer över mig. Ibland kan jag tveka om innehållet är tillräckligt bra eller om jag törs stå upp för innehållet.”

Vem kan egentligen bedöma en annan persons mod?
”Den enda som kan avgöra graden av ditt mod är du själv, mod är en individuell muskel, bara du själv eller någon som känner dig väldigt väl kan bedöma ditt mod.”

FAKTA Joakim Muschött
Född i Gävle, uppvuxen i Sala.
Bor i Nacka utanför Stockholm
Född: 1962
Familj: Barn och käresta.
Yrke: ICF Professionell Certifierad Coach (PCC) och ledarskapskonsult. Har en fil kand i dramatik, musikvetenskap och juridik. Ville bli författare redan som trettonåring.