GP Var gar gransen 170515

GP: Visionen finns – förslagen saknas. Carlos Rojas efterlyser ett systemskifte.

GP, Mattias Hagberg, 25 april 2017

Carlos Rojas efterlyser ett systemskifte. Han vill se en internationell samling för att möta migrationens utmaningar. Det är bra. Vi behöver visioner och framtidshopp. Men tyvärr blir Carlos Rojas lite väl vag när det kommer till lösningar, tycker Mattias Hagberg.

Läs hela artikeln här: http://www.gp.se/n%C3%B6je/visionen-finns-f%C3%B6rslagen-saknas-1.4250116