Våga tänk som en entreprenör

rt_blogg_staffan_940x420

I boken Innovera eller dö utmanar författaren Staffan Ehde läsaren att våga tänka nytt och lösa kundproblem som ingen annan har tagit tag i.

– För att förstå vad kunden verkligen behöver krävs empati. Med den empatin går det att identifiera kundens problem och då kan innovationen – problemlösningen – sätta igång. Empati och problem är innovationens två föräldrar, säger Staffan.

Fem varningssignaler

”Innovera eller dö!” är ett måste för alla där:

  • Verksamheten är stabil och man har börjat luta sig tillbaka.
  • Man ser möjligheter som problem.
  • Man lägger större fokus på att spara och skörda än på att så.
  • Man lägger större fokus på organisationen än på kunderna, medlemmarna eller medborgarna.
  • Vinstmaximeringen står i fokus.

Nyfiken? Läs mer här.

Innovera eller dö

rt_blogg_innoveraeldo_940x420

Alla pratar om vikten av ständig innovation och rörelse för att verksamheten inte ska stagnera, men varför är det så få som lyckas förbli långsiktigt relevanta i kundernas, väljarnas och medlemmarnas ögon? I sin nya bok ”Innovera eller dö!” visar Staffan Ehde, en av Sveriges främsta experter på innovationsprocesser, på centrala fallgropar och framgångsfaktorer.

– Det handlar om liv eller död, att aktivt välja utveckling. Annars institutionaliseras verksamheten och avvecklingen är snart ett faktum, säger Staffan Ehde.

Han tar avstamp i syftet och frågan: Varför finns vi? Det är en enkel fråga som förvånansvärt få ledare och chefer kan svara på.

– Syftet är det som styr hur en organisation ser ut och vad den gör, precis som DNA gör för levande organismer. Och ska ett syfte fungera så ska det alltid koppla till vad kunden, medlemmen eller medborgaren behöver. Det är här som många går fel, man glömmer vem man finns till för, säger Staffan.

Här kan du läsa mer om boken Innovera eller dö: konkurrera med syftet, verksamhetens dna

Innovera eller dö

Du vet att ”Innovera eller dö!” är för er om

  1. verksamheten är stabil och ni har börjat luta er tillbaka,
  2. ni ser möjligheter som problem och
  3. ni lägger större fokus på att spara och skörda än att så.

Läs och bli inspirerad!