Bygg en förmögenhet – Fixa familjens ekonomi

Joel-Bladh_Foto-Ulf-Lundin_1601

Hej Joel Bladh!

Du är aktuell med boken ”Bygg en förmögenhet – Fixa familjens ekonomi”. Varför är just föräldraledigheten och småbarnsåren en bra tid att börja bygga en förmögenhet, tycker du?
Under småbarnsåren och kanske särskilt under föräldraledigheten sätter man ofta saker och ting i ett annat perspektiv än tidigare. Jag började tänka mer långsiktigt och funderade i större banor (än ekorrhjulet) vad jag ville göra med livet. Jag kände starkt att jag ville skapa bra förutsättningar för vår familj och det gjorde att jag kom igång.

Vilken var den största utmaningen för dig och din familj när ni la om er ekonomi?
Att lura hjärnan från dess ständiga jakt på snabba belöningskickar så att vi kunde strypa småutgifter och onödig konsumtion. Det hjälpte oss att försöka se sparandet som en prioritering av oss själva. Vi firade i samband med att en del av lönen sparades över till investeringssparkontot för att skapa nya goda vanor.

Vilka är dina tre bästa tips för att komma igång med sitt sparande?

 1. Börja prata om pengar. På ett odramatiskt sätt. Ofta tenderar vi att prata om pengar när de är ett bekymmer (om de saknas eller om vi upplever att de inte räcker). Prata om framtiden, lyft blicken förbi nästa månadslön och detta år, titta fem, tio, femton år framåt. Var vill ni vara? Skapa en målbild att sträva mot.
 2. Inspireras av andra som gått sin egen väg och redan påbörjat resan. Läs böcker – som min 🙂 – och bloggar, lyssna på poddar och hitta likasinnade, det finns fler där ute än du tror!
 3. Dra dig inte för att börja direktspara i aktier! Idag kan du handla aktier till mycket låga avgifter och till och med helt courtagefritt upp till vissa belopp. Du kan börja med några hundralappar så är du igång! Det tar bara några minuter att starta upp ett investeringssparkonto hos en nätmäklare.

Besök gärna Joels blogg: www.byggenformogenhet.se

 

Konsten att prega

prega

Kalle Linds efterlängtade ”Skånsk-svensk ordbok” släpper vi den 25 maj, men redan idag bjuder vi på hans definition av just prega.

Vi på förlaget är visserligen inte ett dugg objektiva, men icke desto mindre rörande överens om att skånskan är landets … om inte vackraste, så åtminstone i särklass mest uttrycksfulla och nyanserade dialekt. Vad sägs till exempel om det oumbärliga verbet prega, som med fördel används för att beskriva det man gör när man med milt våld försöker få plats med något i något, exempelvis en lite för tjock manusbunt i en lite för liten Jiffipåse.

Foto: Roos & Tegnér

 

Innovera eller dö

rt_blogg_innoveraeldo_940x420

Alla pratar om vikten av ständig innovation och rörelse för att verksamheten inte ska stagnera, men varför är det så få som lyckas förbli långsiktigt relevanta i kundernas, väljarnas och medlemmarnas ögon? I sin nya bok ”Innovera eller dö!” visar Staffan Ehde, en av Sveriges främsta experter på innovationsprocesser, på centrala fallgropar och framgångsfaktorer.

– Det handlar om liv eller död, att aktivt välja utveckling. Annars institutionaliseras verksamheten och avvecklingen är snart ett faktum, säger Staffan Ehde.

Han tar avstamp i syftet och frågan: Varför finns vi? Det är en enkel fråga som förvånansvärt få ledare och chefer kan svara på.

– Syftet är det som styr hur en organisation ser ut och vad den gör, precis som DNA gör för levande organismer. Och ska ett syfte fungera så ska det alltid koppla till vad kunden, medlemmen eller medborgaren behöver. Det är här som många går fel, man glömmer vem man finns till för, säger Staffan.

Här kan du läsa mer om boken Innovera eller dö: konkurrera med syftet, verksamhetens dna

Framgångsrecept för offentliga affärer

rt_blogg_offsektor_940x420

Många företag arbetar ineffektivt med sina offentliga affärer.  Enligt Magnus Josephson, författare till boken Framgångsrik försäljning till offentlig sektor, beror det på att de flesta företag dels inte har förstått myndigheternas affärslogik, dels inte anammat ett värdebaserat synsätt på sin försäljning.

I sin bok ger Magnus konkreta råd för långsiktig framgång i offentliga affärer.

– De flesta säljmöten med offentlig sektor är bortkastad tid eftersom de inte lyckas påverka den kommande upphandlingen på rätt sätt. Mer tid bör därför läggas på proaktiv dialog som handlar om vilket resultat som myndigheten vill uppnå med affären, inte vilken produkt eller tjänst de ska köpa, säger Magnus.

Vill du bli bättre på offentliga affärer? Här kan du läsa mer om boken Framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Innovera eller dö

Du vet att ”Innovera eller dö!” är för er om

 1. verksamheten är stabil och ni har börjat luta er tillbaka,
 2. ni ser möjligheter som problem och
 3. ni lägger större fokus på att spara och skörda än att så.

Läs och bli inspirerad!

Vad vinner man på aktivt med team- och grupputveckling?

Ulrica_Schelwander

Hej Ulrika Schelwander!
Du har stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av såväl individer som olika typer av grupper, och är aktuell med boken ”Ledaren individen gruppen: så skapar du effektiva team”.

Vilka är vinsterna med att jobba aktivt med team- och grupputveckling?
Vår omvärld blir allt mer komplex och med det ökar kraven på ständig förändring av verksamheten. Genom att träna teamen och grupperna i samarbete ökar förmågan, kommunikationen och lärandet i organisationen. Det får flera positiva effekter. I samarbetande team känner sig alla delaktiga, engagerade och uppskattade. Dessutom finns en större tillit och bättre förmåga att hantera förändringar.

Vad krävs för att vi människor ska må bra på jobbet och prestera vårt bästa?
Vi är alla människor – och ledare måste se och utgå från det. Det vi behöver för att må bra på jobbet och prestera vårt bästa är:

 • Vara delaktiga – känslan av att få bidra
 • Arbeta tillsammans – att uppnå resultat och känna tillhörighet med andra
 • Känna arbetsglädje – ha kul tillsammans med andra på jobbet
 • Förstå sitt sammanhang – att göra meningsfulla uppgifter tillsammans med andra
 • Autonomi – känslan av att kunna påverka arbetssituationen

För att få människor att må bra och nå goda resultat – tillsammans – så gäller det alltså att utveckla samarbetet, skapa delaktighet, mening och handlingsutrymme.

Hur tränar man upp samarbetsförmågan?
Det viktigaste med att samarbeta är att jobba med varandra, inte bara bredvid varandra. Att komma bort från det traditionella stuprörstänket och få möjlighet att lära av varandra. Syftet med att jobba i grupp är ju just att dra nytta av varandras kunskaper och personligheter. För att kunna bygga samarbetande grupper och team krävs träning av samarbete mellan medlemmarna och ledaren i samverkan, det skapar delaktighet och engagemang.

Börja träningen av samarbetet genom att:

 • Tillsammans sätta gruppens gemensamma mål
 • Skapa gemensamma spelregler
 • Skapa samsyn och gemensamma bilder av uppdraget

Träna också kommunikation genom samtal som stärker relationerna. Lär känna varandra genom att samtala och lyssna aktivt. Använd öppna frågor för att skapa dialoger.

Genom att träna samarbete blir arbetet både roligt och utvecklande för såväl medarbetare som ledare. Forskning visar nämligen att interagera med andra människor minskar rädslor och stress och att känslan av delaktighet och framför allt gemenskap är belöning för hjärnan. Det skapar välmående och resultat!

Skicka in manus

Har du en bokidé eller kanske till och med ett manus, men är lite osäker på hur man gör för att få kontakt med ett förlag? Det är inte märkligt alls, det är faktiskt bara att slå en signal (040-674 75 50) eller skicka ett mail (manus@roostegner.se). Skriv några rader om dig själv, berätta vad du tänker att boken ska innehålla och vem du vänder dig till. Om du har skrivit ett provkapitel eller ett synopsis vill vi så klart väldigt gärna läsa det också. Vårt jobb som förläggare består just av att ta ställning till och utveckla bokidéer – därför behöver du inte vänta tills du har ett färdigskrivet manus innan du kontaktar ett förlag. Och framför allt: gör slag i saken och skicka in din idé – manus som blir liggande i byrålådan gör ingen människa glad.

Books

Förändringsarbete – så undviker du fallgroparna

forandring

Carina Ekblom arbetar idag som konsult med inriktning på ledarutveckling och teamutveckling. Läs mer: ”Framgångsrika förändringar”:

Tryggheten i det som är, är en illusion. Detta är en sanning som de flesta verksamheter är högst medvetna om. Den stora viktiga kunden kan vara borta imorgon och den affärsmodell som fungerade igår kan snart vara obsolet. Och så vidare. Kontinuerlig utveckling och förändring är därför det enda svaret, men ett framgångsrikt förändringsarbete är ingen quick-fix och det finns många fallgropar. Om du kan undvika dem så är förutsättningarna goda för att ditt förändringsarbete ska bli den framgång som du önskar.

Vanlig fallgrop I
Bristen på en tydlig vision. Vad är det ni egentligen vill uppnå? När du verkligen reflekterar över dina varför kommer du att se nya perspektiv och du kommer att vara väl förberedd när du ska sälja in dina planer till andra. Att arbeta med en förändringsprocess på ett logiskt och mer ingenjörsmässigt sätt kan skapa en känsla av kontroll och trygghet, men det räcker inte. För att dina medarbetare ska släppa taget om det som varit måste de övertygas om framtiden, de måste se visionen.

Vanlig fallgrop II
Bristen på tydliga mål. En klassisk fallgrop! Men om visionen är fyren som lyser så är målen vägvisarna som leder dig dit. En verksamhet med otydliga mål eller inga mål alls är som att gå i mörker. Målen konkretiserar och gör verkligheten greppbar. Mål ger också en känsla av kontroll och något att förhålla sig till. Dessutom kan du genom att följa upp målen verkligen se att allt går åt rätt håll.

Vanlig fallgrop III
Bristen på uthållighet. Ett hållbart förändringsarbete tar tid. Det är lockande att tro att förändringen är genomförd när exempelvis den nya organisationen är klar och kommunicerad, men utan ett fortsatt arbete mot vision och mål faller allting lätt tillbaka till det som var. Uthållighet är en exakt avvägd mängd tid för att uppnå önskat resultat, varken mer eller mindre. Så, glöm aldrig dessa kloka ord från John M. Keynes: ”Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla.”

/ Carina Ekblom

Foto: Roos & Tegnér

Därför behöver svenska chefer byta ledarstil

 

rt_blogg_mkoden_940x420

Alla vet att motiverade medarbetare leder till bättre presterande företag. Samtidigt visar studier att motivationen bland svenska arbetstagare är låg. En Gallup-undersökning från 2012 pekar på att inte ens var femte anställd i Sverige känner sig engagerad på jobbet. Men varför?

Enligt Tommy Lundberg, författare till boken Motivationskoden beror det på att människors motivation grundar sig i känslan av helhet, delaktighet och meningsfullhet, medan chefer försöker motivera sina medarbetare med siffror, grafer och vinstmål.

 • Vårt sätt att leda och styra verksamheter är hopplöst föråldrat. Ingen går till jobbet för att öka aktievärdet, säger Tommy.

Med sin nya bok vill han inspirera svenska ledare till att gå från ”Management” till ”Humanagement”.

 • Management handlar om att chefen kontrollerar verksamheten. Med begreppet humanagement vill jag lansera den motsatta tanken: att låta medarbetarna kontrollera sitt arbete, och ge individerna större möjlighet att utnyttja sina unika egenskaper som kreativa varelser. Humanagement är att leda utifrån de mänskliga behov som ligger bakom vår inre motivation. Det lönar sig, säger Tommy

Här kan du läsa mer om boken Motivationskoden: Om modernt ledarskap och varför vi borde gå från Management till Humanagement