SvD Naringsliv_170222

”Belöningar kan minska kreativitet och motivation” Lennart Francke och Göran Nilsson i SvD Näringsliv

SvD Näringsliv 22 februari 2016

Belöningssystem kan leda till att personalens motivation och kreativitet minskar. Vi varnar därför för användning av individuella, prestationsbaserade belöningssystem för personer med kvalificerade arbetsuppgifter. Det är bättre att lita på kompetenta medarbetares inre drivkraft, skriver Göran Nilsson och Lennart Francke.

Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/beloningar-kan-minska-kreativitet-och-motivation/om/naringsliv:debatt